Events

Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
   
1

Daily Mass _ S...

2

Coro - españo...

3
4

Mass of Antici...

5

Sunday Mass -...

Sunday Mass -...

Misa Español...

6

Communion Serv...

7

Communion Serv...

8

Daily Mass _ S...

9

Coro - españo...

10

Communion Serv...

11

Mass of Antici...

12

Sunday Mass -...

Sunday Mass -...

Misa Español...

13

Daily Mass

Bible Study

14

Daily Mass

15

Daily Mass

Daily Mass _ S...

16

Coro - españo...

17

Daily Mass

18

Mass of Antici...

19

Sunday Mass -...

Sunday Mass -...

Religious Educ...

Misa Español...

20

Daily Mass

Bible Study

21

Daily Mass

RCIA

22

Daily Mass

Daily Mass _ S...

23

Coro - españo...

24

Daily Mass

25

Mass of Antici...

26

Sunday Mass -...

Sunday Mass -...

Religious Educ...

Misa Español...

27

Daily Mass

Bible Study

28

Daily Mass

RCIA

29

Daily Mass

Daily Mass _ S...

30

Coro - españo...

  

Wednesday Sep 1, 2021

 • Daily Mass _ St. John Chrysostom

  Wednesday Sep 1, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

Thursday Sep 2, 2021

 • Coro - español

  Thursday Sep 2, 2021 7:00 PM to 8:30 PM

Saturday Sep 4, 2021

 • Mass of Anticipation

  Saturday Sep 4, 2021 4:00 PM to 5:00 PM

Sunday Sep 5, 2021

 • Sunday Mass - St. John Chrysostom

  Sunday Sep 5, 2021 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday Mass - Annunciation

  Sunday Sep 5, 2021 10:00 AM to 11:00 AM

 • Misa Español - Anunciación

  Sunday Sep 5, 2021 12:00 PM to 1:00 PM

Monday Sep 6, 2021

 • Communion Service

  Monday Sep 6, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

Tuesday Sep 7, 2021

 • Communion Service

  Tuesday Sep 7, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

Wednesday Sep 8, 2021

 • Daily Mass _ St. John Chrysostom

  Wednesday Sep 8, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

Thursday Sep 9, 2021

 • Coro - español

  Thursday Sep 9, 2021 7:00 PM to 8:30 PM

Friday Sep 10, 2021

 • Communion Service

  Friday Sep 10, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

Saturday Sep 11, 2021

 • Mass of Anticipation

  Saturday Sep 11, 2021 4:00 PM to 5:00 PM

Sunday Sep 12, 2021

 • Sunday Mass - St. John Chrysostom

  Sunday Sep 12, 2021 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday Mass - Annunciation

  Sunday Sep 12, 2021 10:00 AM to 11:00 AM

 • Misa Español - Anunciación

  Sunday Sep 12, 2021 12:00 PM to 1:00 PM

Monday Sep 13, 2021

 • Daily Mass

  Monday Sep 13, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • Bible Study

  Monday Sep 13, 2021 7:00 PM to 8:00 PM

  Education Bldg., Room #6.

Tuesday Sep 14, 2021

 • Daily Mass

  Tuesday Sep 14, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

Wednesday Sep 15, 2021

 • Daily Mass

  Wednesday Sep 15, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • Daily Mass _ St. John Chrysostom

  Wednesday Sep 15, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

Thursday Sep 16, 2021

 • Coro - español

  Thursday Sep 16, 2021 7:00 PM to 8:30 PM

Friday Sep 17, 2021

 • Daily Mass

  Friday Sep 17, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

Saturday Sep 18, 2021

 • Mass of Anticipation

  Saturday Sep 18, 2021 4:00 PM to 5:00 PM

Sunday Sep 19, 2021

 • Sunday Mass - St. John Chrysostom

  Sunday Sep 19, 2021 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday Mass - Annunciation

  Sunday Sep 19, 2021 10:00 AM to 11:00 AM

 • Religious Education

  Sunday Sep 19, 2021 11:00 AM to 11:50 AM

 • Misa Español - Anunciación

  Sunday Sep 19, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • RICA

  Sunday Sep 19, 2021 5:30 PM to 7:00 PM

  Education Bldg., Room #6.

Monday Sep 20, 2021

 • Daily Mass

  Monday Sep 20, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • Bible Study

  Monday Sep 20, 2021 7:00 PM to 8:00 PM

  Education Bldg., Room #6.

Tuesday Sep 21, 2021

 • Daily Mass

  Tuesday Sep 21, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • RCIA

  Tuesday Sep 21, 2021 7:00 PM to 8:30 PM

  Parish Hall, Room #3 & 5.

Wednesday Sep 22, 2021

 • Daily Mass

  Wednesday Sep 22, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • Daily Mass _ St. John Chrysostom

  Wednesday Sep 22, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

Thursday Sep 23, 2021

 • Coro - español

  Thursday Sep 23, 2021 7:00 PM to 8:30 PM

Friday Sep 24, 2021

 • Daily Mass

  Friday Sep 24, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

Saturday Sep 25, 2021

 • Mass of Anticipation

  Saturday Sep 25, 2021 4:00 PM to 5:00 PM

Sunday Sep 26, 2021

 • Sunday Mass - St. John Chrysostom

  Sunday Sep 26, 2021 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday Mass - Annunciation

  Sunday Sep 26, 2021 10:00 AM to 11:00 AM

 • Religious Education

  Sunday Sep 26, 2021 11:00 AM to 11:50 AM

 • Misa Español - Anunciación

  Sunday Sep 26, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • Summer Concert

  Sunday Sep 26, 2021 4:00 PM to 6:00 PM

  Parish Hall

 • RICA

  Sunday Sep 26, 2021 5:30 PM to 7:00 PM

  Education Bldg., Room #6.

Monday Sep 27, 2021

 • Daily Mass

  Monday Sep 27, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • Bible Study

  Monday Sep 27, 2021 7:00 PM to 8:00 PM

  Education Bldg., Room #6.

Tuesday Sep 28, 2021

 • Daily Mass

  Tuesday Sep 28, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • RCIA

  Tuesday Sep 28, 2021 7:00 PM to 8:30 PM

  Parish Hall, Room #3 & 5.

Wednesday Sep 29, 2021

 • Daily Mass

  Wednesday Sep 29, 2021 12:00 PM to 12:30 PM

 • Daily Mass _ St. John Chrysostom

  Wednesday Sep 29, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

Thursday Sep 30, 2021

 • Coro - español

  Thursday Sep 30, 2021 7:00 PM to 8:30 PM